Privacy Policy

Wegens de AVG privacywetgeving zijn er een aantal regels waar wij ons aan houden in de omgang met jouw gegevens.

Gegevens bewaren:

Vitae.Works kan jouw persoonsgegevens verwerken, doordat je deze geeft door het invullen ervan op het contactformulier op onze website of omdat je gebruikmaakt van onze diensten. Door het gebruikmaken van onze diensten, stem je in met de verwerking van de persoonsgegevens door Vitae.Works.

Als je contact met ons opneemt zullen wij in eerste instantie jouw naam, mailadres en telefoonnummer registreren om contact met je te kunnen leggen, dit komt eventueel in jouw dossier te staan. Mocht uit dit contact een samenwerking komen dan zullen wij een overeenkomst sluiten en bewaren wij jouw gegevens zolang de opdracht duurt.

De gegevens die op grond van een wettelijke verplichting worden bewaard, worden bewaard voor de termijn van 7 jaar.

Jouw gegevens inzien:

Je kan altijd jouw gegevens inzien, wijzingen of verwijderen. Je kan met ons contact opnemen met een verzoek om jouw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Derden:

Wij willen benadrukken dat wij jouw gegevens niet zomaar delen met derden, tenzij dit nodig is voor de door jouw gestelde opdracht of overeenkomst. Aan deze geselecteerde derde partijen hebben wij werk uitbesteed zoals administratie. Met deze partijen zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten.

Klacht indienen: Je kan bij een klacht altijd direct contact met ons opnemen wij proberen er dan samen met jou uit te komen. Onze contactgegevens tref je bij het kopje contact. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indien Vitae Works het bovengenoemde niet naleeft.

Heeft u interesse in onze diensten? Wacht niet langer en neem contact op!